032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างก่อสร้าง รอบที่2 วงเงิน 13,500,000.00 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: อาภาพร  
 
30 มกราคม 2562