ชาวหัวหิน รวมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายคมสันต์ เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในกิจกรรม “ ชาวหัวหิน รวมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศบาลเมืองหัวหิน น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นพ.สุริยะ คูหารัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ เช่น ชมพูพันธ์ทิพย์เป็นอุโมงค์ให้เกาะขึ้นในเส้นทางเดินและหน้าอาคารต้นรวงผึ้ง ต้นขนุนและต้นไม้เศรษฐกิจอย่าง เต็งรัง ตะแบก พยูง และอื่นๆ รวมแล้ว ๖,๘๐๐ ต้น ณ โรงพยาบาลหัวหิน ๕ สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


© 2023 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350