ข้อมูลวัคซีนล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.50 น.
คิวหมอประจวบพร้อมปัจจุบัน 38,326 - 39,223

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับวัคซีน COVID-19