032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Memogram) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับเอกสารประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองประกวดราคาซื้อในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น. ถึง 12.00น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.45น. เป็นต้นไป ณ กสท.หัวหิน) :: [ 25 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 340 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิล็กทรอนิกส์ (รับเอกสารประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองประกวดราคาซื้อในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น. ถึง 12.00น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ กสท.หัวหิน) :: [ 25 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 330 ครั้ง]
ประกาศทำลายประวัติการคลอด ประจำปี 2558 :: [ 18 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 344 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 700 ลบ.ม./วัน) โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดซื้อเอกสารจ้างระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น.-16.30น.ชี้สถานที่วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น.-11.00น. ยื่นซองเทคนิควันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น.-12.00น.) :: [ 23 เมษายน 2558 | เข้าอ่าน 334 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6911 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดซื้อเอกสารจ้างระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2558 ชี้สถานที่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น.-11.00น. ยื่นซองทางด้านเทคนิควันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น.-12.00น.) :: [ 23 เมษายน 2558 | เข้าอ่าน 349 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 มีนาคม 2558 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 339 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๑.๐๐น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 339 ครั้ง]