032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 700 ลบ.ม./วัน) โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดซื้อเอกสารจ้างระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น.-16.30น.ชี้สถานที่วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น.-11.00น. ยื่นซองเทคนิควันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น.-12.00น.) :: [ 23 เมษายน 2558 | เข้าอ่าน 321 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6911 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดซื้อเอกสารจ้างระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2558 ชี้สถานที่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น.-11.00น. ยื่นซองทางด้านเทคนิควันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น.-12.00น.) :: [ 23 เมษายน 2558 | เข้าอ่าน 332 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 มีนาคม 2558 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 324 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๑.๐๐น. กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป :: [ 17 กุมภาพันธ์ 2558 | เข้าอ่าน 325 ครั้ง]
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาสามารถดูพัสดุชำรุดที่จะจำหน่าย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาเดียวเท่านั้น) กำหนดประมูลพัสดุในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป :: [ 13 มกราคม 2558 | เข้าอ่าน 330 ครั้ง]
สอบราคาซื้อยา Amiodarone Inj. 150 mg/3 ml :: [ 30 ธันวาคม 2557 | เข้าอ่าน 337 ครั้ง]