032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ :: [ 11 ธันวาคม 2558 | เข้าอ่าน 332 ครั้ง]
รับย้าย รับโอนข้าราชการ :: [ 20 พฤศจิกายน 2558 | เข้าอ่าน 320 ครั้ง]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ :: [ 20 พฤศจิกายน 2558 | เข้าอ่าน 336 ครั้ง]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ :: [ 11 พฤศจิกายน 2558 | เข้าอ่าน 324 ครั้ง]
โรงพยาบาลหัวหินรับสมัคร The Star 6 :: [ 25 มิถุนายน 2558 | เข้าอ่าน 323 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Memogram) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับเอกสารประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองประกวดราคาซื้อในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น. ถึง 12.00น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.45น. เป็นต้นไป ณ กสท.หัวหิน) :: [ 25 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 328 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิล็กทรอนิกส์ (รับเอกสารประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองประกวดราคาซื้อในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น. ถึง 12.00น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ กสท.หัวหิน) :: [ 25 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 317 ครั้ง]
ประกาศทำลายประวัติการคลอด ประจำปี 2558 :: [ 18 พฤษภาคม 2558 | เข้าอ่าน 334 ครั้ง]