โรงพยาบาลหัวหิน
  032-523000 admin@huahinhospital.go.th       | Login
             
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศราคากลางยา Amlodipine 5 mg tab จำนวน 4971x100 เม็ด :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 132 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Paracetamo; 500 mg tab จำนวน 1000x500 เม็ด :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 72 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Finasteride 5 mg tab จำนวน 1100x30 เม็ด :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 65 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Simvastatin 10 mg tab จำนวน 4000x100 เม็ด :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 71 ครั้ง]
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg จำนวน 4000x100 cap :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 66 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Triferdine 150 mg tab จำนวน 4500x30 เม็ด :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 94 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Atorvastatin Calcium 40 mg :: [ 24 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 64 ครั้ง]
เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg tab :: [ 20 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 65 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Sitagliptin 10 mg tab :: [ 17 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 70 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Ipratropium 0.5 mg+Fenoterol 1.25 mg :: [ 1 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 81 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Colistimethate 150 mg inj. :: [ 1 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 79 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Brimonidine tartrate 0.15% :: [ 1 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 91 ครั้ง]
ประกาศราคากลางยา Gliclazide 60 mg :: [ 1 พฤศจิกายน 2560 | เข้าอ่าน 85 ครั้ง]